פונאַנדערקלייַבן  אָדער    שפּראַך:

פאַמיליע אין אנדערע שפּראַכן

לערן ווי דיין פאַמיליע שוועבעלעך די פאַמיליע אין אן אנדער שפּראַך אין אן אנדער מדינה.

אָדער
דיין פאַמיליע:
באַקומען ענלעך פאַמיליע