פונאַנדערקלייַבן  אָדער    שפּראַך:

נעמען מיט פאַמיליע

רשימה פון רובֿ פּראָסט נעמען מיט דעם פאַמיליע.

אָדער
דיין פאַמיליע:
באַקומען נעמען מיט פאַמיליע