פונאַנדערקלייַבן  אָדער    שפּראַך:

ווי צו אַרויסרעדן דעם נאָמען

לערן ווי צו אַרויסרעדן ערשטער נאָמען אין פאַרשידענע לענדער און שפּראַכן.

אָדער
דיין נאמען:
באַקומען נאָמען אַרויסרעדן