פונאַנדערקלייַבן  אָדער    שפּראַך:

נאָמען און פאַמיליע באַטייַט

אָדער
דיין נאמען:
דיין פאַמיליע:
באַקומען באַטייַט